Accedi Registrazione Saldi Promozioni Novità

Liczba szyb w pakiecie


Pakiet 2-szybowy

Standardowy pakiet. Pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674 oraz Ug = 1,1 W/(m2K) wg PN-EN673. Maksymalna grubość szklenia wynosi 40 mm. Możliwoś&#

od 50 EUR

Pakiet 3-szybowy

Pakiet o obniżonym współczynniku przenikania ciepła. Pakiet szybowy dwukomorowy 4/18/4/18/4 o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2K). Maksymalna grubość szklenia wynosi 48 mm. Moż

od 230 EURImporto da pagare:

0 EUR

sitepromotor